بازی زیبای jailbreaker یکی از سرگرم کننده ترین بازی ها برای آیفون است شما ابتدا از زندان فرار می کنید و برای فرار از دست ماموران پلیس از روی بامهای خانه ها در شرایت سخت بارانی در خیابان و در هر شرایطی از دست پلیسها باید فرار کنید و همچنین مراقب باشید در راه از روی موانع که در سر راه وجود دارد بپرید تا به آنها برخورد نکنید. یادتان باشد پلیس دنبال شماست!